NAZİLLİ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1)
2- Nüfus cüzdanının İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
3- Hizmet alım/satım faturası veya makbuz
4- ÇKS,AKS,Su Ürünleri veya Türk-Vet kayıt sistemi belgesi(İl /İlçe Tarım Müdürlüğü onaylı sureti)
5- Pasaportların İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
6- Döner sermaye makbuzu
7- Dosya

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 DAKİKA
2 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti verecek Üretici Örgütlerine,Ziraat Odalarına Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi 1- Başvuru dilekçesi (EK-1)
2- Tarım Danışmanı istihdam etmek için yetkili kurul kararı
3- Tarımsal Danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç,alet ve büro donanımı durumunu gösterir belge
4- Dosya

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 DAKİKA
3 Dernek ve Vakıflara Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi 1- Başvuru Dilekçesi(EK-4)
2- Üye listeleri ve sadece tarımsal danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduklarını gösteren tüzüklerin onaylı örneği
3- Tarımsal Danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç,alet ve büro donanımı durumunu gösterir belge
4- Dosya

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 DAKİKA
4 Şirketlere Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi 1- Başvuru Dilekçesi(EK-5)
2- En az limited şirket olarak kurulduklarını ve faaliyet alanının tarımsal danışmanlık hizmeti olduğunu belgeleyen ticaret sicil gazetesi örneği ve fatura
3- Adı,adresi,vergi numarası var ise logosuna ait belgeler
4- Kurucularına,ortaklarına ait kimlik ve diploma/çıkış belgesinin bulunduğu ilin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
5- Yöneticinin,varsa tarım danışmanlığı sertifikasının İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
6- İstihdam edilen Tarım Danışmanlarının(biri uzman ve en az 3 danışman) diplomaları,danışmanlık sertifikaları,sözleşmeleri,sosyal güvenlik belgeleri,kimlik belgeleri ve ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı suretleri
7- Bakanlığa karşı şirketi temsil edecek kişinin şirket adına imza atma yetkili olduğunu gösterir.Noter onaylı imza sirküleri
8- Tarımsal Danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç,alet ve büro donanımını durumunu gösterir belge
9- Dosya

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 DAKİKA
5 Serbest Tarım Danışmanlarına Yetki Belgesi Verilmesi 1- Başvuru Dilekçesi(EK-7)
2- Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak serbest meslek mükellefiyeti tescil belgesi fatura
3- Sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylanmış belge
4- Yönetmelik kapsamında alınmış Tarımsal Danışmanlık sertifikasının veya geçici tarım danışmanlığı belgesinin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
5- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
6- Danışmanlık bürosunun adresi,telefon numarası gibi iletişim bilgileri
7- Danışmana ait noter onaylı imza sirküleri
8- Dosya

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 DAKİKA
6 Serbest Tarım Danışmanlarına 'Geçici Tarım Danışmanlığı Belgesi' Verilmesi 1- Öğrenim belgesinin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
2- Nüfus cüzdanının İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
3- 2 adet vesikalık fotoğraf
4- Yetki belgesi alınması için istenen belgeler(Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esaslarının 13.maddesinde belirtilen-Sertifika hariç)
5- Dosya

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 DAKİKA
7 Üretici Örgütleri,Ziraat Odaları veya Bunların Üst Birlikleri,Şirketler veya Dernek/Vakıflarda Çalışan ya da Çalışacağını Belgeleyenlere 'Geçici Tarım Danışmanlığı Belgesi' Verilmesi 1- Öğrenim belgesinin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
2- Nüfus cüzdanının İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
3- 2 adet vesikalık fotoğraf
4- Halen çalışıyor ise çalıştığı kuruluştan çalıştığına dair yazı
5- Çalışmaya başlayacak ise çalışacağı kuruluştan çalıştığına dair taahhüt yazısı
6- Çalıştığı veya çalışacağı kuruluşun ' Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi' aldığına dair İl Tarım Müdürlüğünden yazı
7- Dosya

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 DAKİKA
8 İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi 1- Matbu başvuru dilekçesi (EK-6)
2- İyi Tarım Uygulamaları sertifikası
3- Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş sertifika (EK-7'ye uygun olacak)
3- ÇKS Belgesi
4- Döner sermaye makbuzu

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 DAKİKA
9 Organik Tarım Desteklemesi 1- Matbu başvuru dilekçesi (EK-1)
2- Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) kaydı
3- ÇKS belgesi
4- Döner sermaye makbuzu

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 DAKİKA
10 Arıcılık Desteklemesi 1- Matbu başvuru formu (EK-1)
2- Arılık ve koloni bildirim formu (EK-2)
3- Döner sermaye makbuzu

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 DAKİKA
11 Gezginci Arıcılar İçin Konaklama Yeri Tespiti 1- Yurtiçi Veteriner sağlık raporu
2- Konaklama belgesi (EK-1)
3- İşletme tescil belgesi (Bal üretici ruhsatı)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 DAKİKA
12 Hisseli Satış İçin Uygunluk Belgesi 1- Tapu Müdürlüğünden yazı
2- Döner sermaye makbuzu
30 DAKİKA
13 Gelir Durumu Tespiti 1- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan matbu form
2- Tapu Müdürlüğünden alınan yazı

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 DAKİKA
14 Özürlüler İçin Evde Bakım (Gelir Durumu Tespiti) 1- Başvuru dilekçesi
2- Tapu Müdürlüğünden alınan yazı

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 DAKİKA
15 Biçerdöver İzleme Defteri 1- Başvuru dilekçesi
2- 4 adet fotoğraf
3- Biçerdöver sahibinin biçerdöver ruhsatı fotokopisi
4- Biçerdöver sahibi nüfus cüzdanı fotokopisi
5- Döner sermaye makbuzu

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır
30 DAKİKA
16 Yağlı Tohumlar Prim Desteklemesi 1- Başvuru dilekçesi (Sadece ÇKS kaydı olanlar başvuru yapabilirler.)
2- Satışı yapılan ürüne ait fatura,
3- Döner sermaye makbuzu
30 DAKİKA
17 Bakanlık Temsilcisi Talebi 1- Dilekçe
2- Çağrı için alınan kararın örneği
3- Toplantı gündemi
4- Temsilci ücretinin yatırıldığına ilişkin vezne alındısı.
5- Üstbirlik payına ait dekont
6- Başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
13 İŞ GÜNÜ
18 Canlı Hayvan ve Hayvan Maddeleri İçin Düzenlenen
Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu
1- Menşei şahadetnamesi (Köylerde Muhtarlıklar, İl, İlçe ve Beldelerde Belediye Başkanlığından)
2- Hayvan maddeleri için kesim raporu
3- Şap aşısı yapıldığını belirtir belge
4- Hayvanların kulak küpeli olması (Küpeli olmayan hayvanların sevki yapılmaz.Altı aylıktan büyük hayvanların küpeli olması gerekir.Hayvanlar muayene edilen İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine getirilecektir.)
5- Döner sermaye sevk raporu ücreti,dezenfeksiyon ücreti ve hayvan pasaportu ücreti yatırıldığına dair makbuz

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
1 İŞ GÜNÜ
19 İşletme Hayvan Varlığını Gösterir Belge 1- Başvuru dilekçesi
2- Veteriner bilgi sisteminde kayıt altına alınmış büyükbaş hayvan varlığı veya aşılama, serumlama ve küpeleme makbuzunda yer alan büyükbaş hayvan varlığını gösterir belge
3- Nüfus Cüzdan fotokopisi
1 İŞ GÜNÜ
20 Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve İşletme Tescil İşlemleri 1- Başvuru dilekçesi
2- Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve işletme tescil müracaat formu
1 İŞ GÜNÜ
21 Arıcı Kaydı
(Bal Üreticisi)
1- Koloni (Arı) sayısı ve arıların bulunduğu yerin açık adresini gösterir dilekçe
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Döner sermaye makbuzu
1 İŞ GÜNÜ
22 Menşe Şahadetnamesi 1- Biten eski menşe koçanının getirilmesi
2- Eski koçan kayıp ise mahalli gazeteye verilmiş kayıp ilanını gösterir gazete
3- Döner sermaye İşletmesinden alınacak menşe ücret makbuzu
30 DAKİKA
23 Anaç Koyun Keçi Desteklemesi 1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler yetiştirici örgütlerine başvurur.Yetiştirici örgütleri İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.)

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
1 İŞ GÜNÜ
24 Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası 1- Matbu başvuru dilekçesi
2- İşletmede mevcut olan hayvanların listesi
3- Döner sermaye makbuzu

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme sonucunda tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.Ari işletme kapsamına alınan işletmede tüberkülozis ve brucellozis testleri 6 aylık aralıklarla yapılacaktır. Arka arkaya yapılacak her iki testin sonucu negatif çıkması halinde yetiştiriciye ari işletme belgesi verilecektir.Yapılan testler sonucunda işletmede hastalık çıkması durumunda 3285 Sayılı HSZK ve Yönetmeliği çerçevesinde hastalık çıkışı yapılır ve Yönetmelikte belirtilen önlemler alınır.Hastalık sönüşünden sonra ilgili Yönetmeliklerde delirtilen süreler geçtikten sonra sertifika düzenlenir.
8 AY
25 Sığır Cinsi Hayvan Kesim /Ölüm Bildirim Raporu 1- Başvuru dilekçesi
2- Sığır cinsi hayvan kesim/ölüm bildirim formu
1 İŞ GÜNÜ
26 Anaç Sığır ve Manda Desteklemesi a) Anaç sığır desteklemesinden faydalanmak isteyen yetiştiriciler :
1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler tarafından üyesi bulunduğu örgüte başvulur.Üretici örgütleri, üyeleri adına İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.)
b) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler :
1- Başvuru dilekçesi

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
1 İŞ GÜNÜ
27 Buzağı Desteklemesi 1- Başvuru dilekçesi (Soykütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile, ön soykütüğüne kayıtlı olanlar doğrudan İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.)

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
1 İŞ GÜNÜ
28 İstatistiki Bilgi Talebi 1- Başvuru Dilekçesi 15 İŞ GÜNÜ
29 Yem Bitkileri Desteklemesi 1- Başvuru dilekçesi
2- Tohumluk faturası
3- Varsa tohuma ait sertifika belgeleri
4- Döner sermaye makbuzu

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 DAKİKA
30 Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklemesi 1- Başvuru dilekçesi
2- Destek talep formu
3- Tohumluk faturası
4- Tohuma ait sertifika belgeleri
5- Döner sermaye makbuzu

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 DAKİKA
31 Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteklemesi 1- Başvuru formu (EK-1)
2- Tohumculuk kuruluşu ve kuruluşlar adına sözleşmeli olarak tohumluk yetiştirenlerin, tohum üretilecek araziye ait ÇKS belgesi
3- Tohumculuk kuruluşu sözleşmeli tohumluk üretimi yaptırıyor ise, onaylı sözleşmeli yetiştirici listesi ve tohumluk yetiştiricilerine ait arazi bilgilerini içeren form (EK-2)
4- Tohumluk sertifikasının, ilgili İl/İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi (Sertifikasyon işlemleri tamamlandıktan sonra istenir.)
5- Tohumluk beyannamelerinin onaylı sureti (İlgili İl Tarım Müdürlüğü tarafından onaylanacak)
6- TÜGEM tarafından verilen tohumculuk kuruluşu olduğunu gösterir belge
7- Tohum satış faturası (Satış işleminden sonra istenir.)

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 DAKİKA
32 Sertifikalı Fidan Desteklemesi 1- Başvuru dilekçesi
2- Destek talep formu
3- Fidan faturası
4- Fidana ait sertifika belgeleri
5- Döner sermaye makbuzu

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 DAKİKA
33 Mazot ve Kimyevi Gübre Desteklemesi 1- Mazot,gübre ve toprak analizi başvuru dilekçesi (EK-1)
2- Toprak analizi desteği talep formu (EK-1)
3- Toprak analiz raporu
4- Güncelleştirilmiş ÇKS kaydı

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır
30 DAKİKA
34 ÇKS Kaydı Güncellemesi 1- Başvuru dilekçesi
2- Tanzim edilip onaylanmış 'C' formu
3- Varsa kira,Muvafakatname-1 ve Muvafakatname-2 gibi özel evraklar
4- Döner sermaye makbuzu

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
5 İŞ GÜNÜ
35 Sulama Suyu İhtiyacı Belgesi 1- Başvuru dilekçesi 30 DAKİKA
36 Bağcılık Yönetmeliği Kapsamında Yapılan İşlemler 1- Başvuru dilekçesi
2- Çiftçi kayıt belgesi (ÇKS)
3- Tapu fotokopisi
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5- Üretim dosyası
6- Bağ üretici beyannamesi
7- Sertifikası var ise sertifika fotokopisi

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
5 İŞ GÜNÜ
37 Seracılık Yönetmeliği Kapsamında Yapılan İşlemler 1- Başvuru dilekçesi
2- Çiftçi kayıt belgesi (ÇKS)
3- Tapu fotokopisi
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5- Üretim kayıt cetveli (Form 1-A, Form 1-B )

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
5 İŞ GÜNÜ
38 Amatör Balıkçı Belgesi 1- Başvuru dilekçesi
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- 1 adet fotoğraf
4- Döner sermaye makbuzu
30 DAKİKA
39 Yem Bayii Ruhsatı 1- Başvuru dilekçesi
2- Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler için)
3- İmza sirküleri
4- Vergi levhası fotokopisi
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Şahıslar için)
6- İkametgah belgesi (Şahıslar için)
7- Döner sermaye makbuzu

Not : İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra başvuru dosyası belge düzenlenmek üzere İl Tarım Müdürlüğüne gönderilecektir. Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
20 İŞ GÜNÜ
40 Çiğ Süt Desteklemesi 1- Süt faturası veya müstahsil makbuzu (Üretici tarafından üyesi olduğu Süt Üreticileri Birliğine teslim edilir.Süt Üreticileri Birliği tarafından Ulusal Süt Kayıt Sistemine kaydı yapılarak,İl/İlçe Tarım Müdürlüğüne onay için teslim edilir.)

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
3 AY
41 Uygulamalarla İlgili Şikayetler 1- Başvuru dilekçesi 15 İŞ GÜNÜ
       
       
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
       
       
  İlk Müracaat Yeri: :İlçe Tarım Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Kaymakamlık Makamı  
  İsim : :Sunay GÜLER İsim : Mehmet OKUR  
  Unvan : :İlçe Müdürü Unvan : Kaymakam  
  Adres : :Zafer Mah. Sağlık Cad No:72 Adres : Nazilli Kaymakamlığı  
  Tel : :0 256 313 16 86 Tel : 0 256 314 03 23  
  Fax : :0 256 314 03 23 Fax : 0 256 315 29 85  
  e-Posta : :aydin.nazilli@tarimnet.gov.tr e-posta : nazilli@nazilli.gov.tr